PROJELERİMİZ

Enerji Sektöründe Kadın Raporu Çalışması

Projenin genel amacı, Türkiye’de yenilenebilir enerji ve konvansiyonel enerji sektöründeki kadınların mevcut durumunu ve enerji dönüşümündeki yerlerini değerlendirmek ve raporlamaktır. Bu kapsamda bilimsel çalışmalar, anketler ve mülakatlar yapılacak ve yüzlerce çalışan ve işverene ulaşılacaktır. Spesifik hedef, kadın istihdamı, fırsat eşitliği ve enerji sektöründe Covid-19 kriz yönetimi ve iyileşme dönemi sonrası için bir yol haritası sağlamaktır. Raporun bir diğer özel amacı da Enerji Sektörü Değerlendirmesini ve Sektörde Uygulanan Politikalar ile Gerekli Beceri ve Çeşitliliğe genel bir bakışı kapsamaktadır. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5: Cinsiyet Eşitliği’ne istinaden yapılmaktadır.

Enerji Sektöründe Kadın Raporu Çalışması - TWRE