ENERJİ SEKTÖRÜ GELİŞİMİNDE

KADIN PROFESYONELLERİN İLETİŞİM GRUBU


Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörü başta olmak üzere enerji sektörünün gelişiminde
aktif rol oynayan ve oynayacak olan kadın profesyonellerin iletişim grubu olarak, “Yenilenebilir Enerji
ve Enerji Sektörü Türk Kadınları” grubu adı altında, Mayıs 2018’te kurulmuştur.

Hakkımızda

WEBINARLAR

Destekleyenler

Ana Sayfa - TWRE