SLİDER

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ SEKTÖRÜ

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Sektörü Başta Olmak Üzere Enerji Sektörünün
Gelişiminde Aktif Rol Oynayan ve Oynayacak Olan Kadın Profesyoneller

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ SEKTÖRÜ - TWRE