Tuna Kerman
Tuna KermanSürdürülebilir Projeler Komite Koordinatörü

Ana görevler:

  • Sürdürülebilir Projeler Üretilmesi
  • Diğer (Yerli ve Yabancı) Dernek, STK ve Sosyal Sorumluluk Programları ile İş Birlikleri

Türkiye’de kurulmuş olan enerji sektörünün bugünü ve geleceği için çalışan dernek ve platformlarla işbirlikleri, beraber kadın istihdamı ve güçlendirilmesine yönelik projeler üretilmektedir.

Yurt dışında Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Endüstriler ile ilgili pek çok kadın platformu ve derneği ile görüşmeler ve iş birlikleri neticesinde ortaya Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek projeler üretilmeye başlanmıştır.