Feraye Gürel MBA
Feraye Gürel MBAİletişim Komitesi Koordinatörü
Selda Kul
Selda Kulİletişim Komitesi Koordinatörü

Ana görevleri:

  • Kongre ve Fuar katılımları organizasyonları
  • Halkla İlişkiler Yönetimi
  1. Yazılı ve Görsel Basın
  2. Sosyal Medya

iii. Web sitesi

  • Basın Bülteni Hazırlama ve Dağıtımı
  • Veri tabanı oluşturulması, mailing listesi yönetimi

Sosyal Medya ve Görsel iletişim 21. Yüzyılın olmazsa olmazı.

İletişim komitemize hem grubun sektörde duyulması ve bilinirliğinin sağlanması adına çok önemli görev düşmektedir.

Sosyal mecraların kullanılması, benzer platform ve kuruluşların takibi, sinerji oluşturulması önemlidir.