Webinarlar

Green Talks_EBRD_ Yeşil Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık

Türkiye’de Enerji sektörünün ‘Cinsiyet Eşitliği’ inisiyatifi olan TWRE Turkish Women in Renewables and Energy/Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu, enerji sektörünün gelişiminde ve dönüşümde rol oynayan kadınların iletişim ağı olarak kurulmuştur.

 Green Talks Oturum Serimizin 12. yayı 7 Ocak 2020 saat 21.00’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın Türkiye yöneticileri ile gerçekleştirilmiştir. TWRE Kurucu Başkanı, Vector Renewables Türkiye temsilcisi Sayın Sedef Budak moderatörlüğünde gerçekleşen oturumun konukları: EBRD Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık Kıdemli Uzmanı Sayın Özen Tümer ve EBRD Türkiye Kapsayıcı Politikalar ve Yatırımlar lideri Sayın Mehmet Üvez’dir. Yeşil Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık konuları değerlendirilmiş ve bankanın Dünya ve Türkiye faaliyetlerine detaylı değinilmiştir.

Green Talks_EBRD_ Yeşil Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomik Kapsayıcılık - TWRE