OUR PROJECTS

Elektromobilite Çalışma Grubu

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yaşamın daha sürdürülebilir olması için

Elektromobilite çalışma grubu kurulmasına karar verilmiştir.

Projenin hedefi, Sürdürülebilir Kalkınma senaryolarından ilham alarak; ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin yönetim ilkeleri ile süreçlerin yönetilmesi, kaynakların değerlendirilmesi, kişi, kurum ve yerel yönetimlerin çıkarlarını da muhafaza ederek döngüsel ekonominin parçası olmalarını sağlamaktır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar ile enerji sektörü paydaşları ve kamuya konu ile ilgili bilgilendirme notları paylaşılmakta, ticari kullanımın yaygınlaştırılması için gerekli mevzuat iyileştirmeleri için kamu, STK’lar ve özel sektör paydaşları ile işbirlikleri, inovasyon ve yeni teknolojiler konularında ortak akıl ile güç birliği oluşturulmaktadır.

Elektromobilite Çalışma Grubu - TWRE